วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นมพลาสเจอร์ไรส์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นมพลาสเจอร์ไรส์) สำหรับโรงเรียน 6 เเห่ง ภายในตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างหุ้มเบาะเเละปรับปรุงภายในรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1723 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมเเซม เเละเปลี่ยนอะไหล่รถรับ - ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ หมายเลขทะเบียน 40 - 0091 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงศรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการ หรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง