โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562      
 
 
 
 


ace333...

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานและติดตามผลงาน เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561...


ace333...

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานและติดตามผลงาน เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561...

โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.อุทัยสวรรค์ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑...

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิและสวัสดิการคนพิการตำบลอุทัยสวรรค์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561...

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ โดยนายดนัยโชค บุญโสม วันนี้ 21 สิงหาคม 2561 เพี่อประชาชนและชุมชน...

โครงการส่งเสริมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนตำบลอุทัยสวรรค์ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอุทัยสวรรค์ ...
 
 
1 ต.ค. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
27 ก.ย. 2561 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
25 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1350 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน