โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565     การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๐     ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เร      
 
 
 


ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ในกรณีที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก...

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานและติดตามผลงาน เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561...


ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ในกรณีที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก...

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานและติดตามผลงาน เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561...

โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.อุทัยสวรรค์ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑...

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิและสวัสดิการคนพิการตำบลอุทัยสวรรค์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561...

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ โดยนายดนัยโชค บุญโสม วันนี้ 21 สิงหาคม 2561 เพี่อประชาชนและชุมชน...

โครงการส่งเสริมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนตำบลอุทัยสวรรค์ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอุทัยสวรรค์ ...
 
 
14 มิ.ย. 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
21 พ.ค. 2562 การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบ...
21 พ.ค. 2562 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ เ...
21 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ ตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk) ในพื้นที่จังห...
12 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
13 ก.พ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์จัดทำโครงการออกรับชำระภาษีเคลื่อนท...
11 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเ...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
25 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 15065 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน