โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    รายละเอียดข่าว :

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา                                         จำนวน  ๑  อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ                                        จำนวน  ๑  อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จำนวน  ๑  อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)                               จำนวน  ๒  อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                      จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป                                                      จำนวน  ๒  อัตรา

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 39960 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน