โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑


นายดนัยโชค บุญโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าอุทัย