โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ในกรณีที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก


ประชุมคัดเลือก คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนา และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก ณ หอประอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561