โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์