โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
เอกสารราชการ
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ส.ค. 2563    การกำหนดโครสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 57
  29 มิ.ย. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ของพนักงานส่วนตำบลและข้าราชการครู 55
  29 มิ.ย. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ของพนักงานจ้าง 54
  29 มิ.ย. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ของคณะผู้บริหาร 62
  23 ม.ค. 2563    การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 71
  7 ต.ค. 2562    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 64
  16 ก.ย. 2562    การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ประจำปีงบประมาณ 2562 84
  19 ก.ย. 2561    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 65
  16 พ.ย. 2560    การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 60
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 109095 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน