โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
เอกสารราชการ
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายดนัยโชค  บุญโสม  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร.089-278-6150  
 
นางวาจา  โถปั้น   นายบุดดี  โพธิ์ศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-841-5154   โทร.081-362-7184
   
  นางคำใหม่  สาระพินิจ  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร.081-058-8737  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 108738 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน