โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
เอกสารราชการ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เยี่ยมประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์


องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ต้อนรับ สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. พ.อ.ธนา ธนาสูรณ์ สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู เยี่ยมประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่อยู่ในช่วงกักตัว 14 วัน เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ และบุคลากรผู้ติดตามดูแล ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ และติดตามมอบนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายดนัยโชค บุญโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่บ้านหนองกุงศรี ม.10 และ บ้านชัยมงคล ม.8 จำนวน 6 ราย 4 ครัวเรือน