โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
เอกสารราชการ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เฝ้าระวังและควบคุมโรค COVID - 19 ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์


วันที่ ๑๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นำโดยนายอำเภอนากลาง เจ้าหน้าที่จากอำเภอนากลาง สาธารณสุขอำเภอนากลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ทั้งสองแห่ง กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหนองบัวลำภู ให้กับประชาชนที่เฝ้าระวังและควบคุมโรค COVID - 19 ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์