โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
เอกสารราชการ
ร้องเรียนการทุจริต
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (ให้ผู้ถูกกักตัวตามจุดพักคอยและผู้ติดเชื้อโควิด-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เพ