โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
เอกสารราชการ
ร้องเรียนการทุจริต
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลอุทัยสวรรค์ ลงพื้นที่รับซื้อขยะทั้ง 12 ชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2564 ระหว่างวันที่ 8 - 17 กันยายน 2564 เพื่อให้ชุมชนคัดแยกขยะรีไซเคิล ที่ครัวเรือนและการสร้างมูลค่าขยะรีไซเคิล