โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
เอกสารราชการ
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ธ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรือง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564 16
  19 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 43
  22 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 48
  12 มิ.ย. 2563    ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 53
  27 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 55
  25 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 51
  25 ก.พ. 2563    ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 55
  29 พ.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 48
  1 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 227
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 108752 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน