รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 3
  4 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 5
  9 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 5
  9 ธ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรือง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564 5
  23 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 5
  19 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 5
  23 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างปี 2564 (สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ภ.ด.ส.6 ) ให้มาชำระภาษีโดยด่วน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 5
  27 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ. 2563 5
  27 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 258230 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน