โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.พ. 2562    องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์จัดทำโครงการออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 5
  7 ก.พ. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29
  22 ม.ค. 2562    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 39
  10 ม.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งทีี่ 1/2562 15
  28 ธ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 18
  26 ธ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 19
  28 พ.ย. 2561    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561 39
  26 ต.ค. 2561    การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดกนองบัวลำภู 65
  1 ต.ค. 2561    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 72
  27 ก.ย. 2561    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 66
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 7380 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน