โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
เอกสารราชการ
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 พ.ย. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 8
  9 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8
  28 ก.ย. 2563    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั่งที่ ๑๗/๒๕๖๓ 9
  28 ก.ย. 2563    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั่งที่ ๑๖/๒๕๖๓ 10
  17 ก.ย. 2563    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั่งที่ ๑๕/๒๕๖๓ 4
  11 ก.ย. 2563    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 28
  3 ก.ย. 2563    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั่งที่ ๑๔/๒๕๖๓ 43
  20 ส.ค. 2563    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั่งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 36
  6 ส.ค. 2563    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องทิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 21
  6 ส.ค. 2563    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั่งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 34

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 83350 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน