โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2562    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 35
  11 ก.ย. 2562    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 53
  5 ส.ค. 2562    มาตรการ3เก็บ3โรค ป้องกันไข้เลือออก 65
  5 ก.ค. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 143
  21 มิ.ย. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 70
  21 มิ.ย. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 58
  21 มิ.ย. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50
  21 มิ.ย. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 47
  21 มิ.ย. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41
  21 มิ.ย. 2562    การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 92

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 44681 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน