โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มิ.ย. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 4
  21 พ.ค. 2562    การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๐ 24
  21 พ.ค. 2562    ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เร 13
  21 พ.ค. 2562    เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ ตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk) ในพื้นที่จังหวัด ด้วยกระทรวงยุติธรรม เพิ่มช่องทางการให้บริการเรื่องการติดตามเรื่องร้องเรียน ผ่านตู้ให้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk) ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ ๗๗ ตู้ ทั่วประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดหน 12
  12 มี.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 50
  13 ก.พ. 2562    องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์จัดทำโครงการออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 51
  7 ก.พ. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 90
  22 ม.ค. 2562    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 105
  10 ม.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งทีี่ 1/2562 60
  28 ธ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 54

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 15052 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน