โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.พ. 2563    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ 17
  25 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีใน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 17
  30 ม.ค. 2563    ประกาศ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 54
  27 ม.ค. 2563    การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 36
  17 ม.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 46
  12 พ.ย. 2562    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 13
  1 ต.ค. 2562    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 59
  11 ก.ย. 2562    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 75
  6 ก.ย. 2562    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 7
  5 ส.ค. 2562    มาตรการ3เก็บ3โรค ป้องกันไข้เลือออก 91

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 52201 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน