โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ส.ค. 2562    มาตรการ3เก็บ3โรค ป้องกันไข้เลือออก 15
  5 ก.ค. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 84
  21 มิ.ย. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33
  21 มิ.ย. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22
  21 มิ.ย. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26
  21 มิ.ย. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20
  21 มิ.ย. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22
  21 มิ.ย. 2562    การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 52
  14 มิ.ย. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 26
  21 พ.ค. 2562    การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๐ 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 25818 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน