รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2564    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11
  29 ก.ย. 2564    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั่งที่ 23/2564 10
  21 ก.ย. 2564    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั่งที่ 22/2564 8
  15 ก.ย. 2564    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 7
  10 ก.ย. 2564    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั่งที่ 21/2564 6
  31 ส.ค. 2564    การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 8
  31 ส.ค. 2564    รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔ 6
  19 ส.ค. 2564    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั่งที่ 20/2564 5
  16 ส.ค. 2564    การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั่งที่ 19/2564 6
  13 ส.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 258155 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน