รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข้อบัญญัติตำบล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ม.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 6
  20 ม.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 5
  20 ม.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 5
  20 ม.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. 2562 6
  9 ม.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2560 5
  9 ม.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 6
  9 ม.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ พ.ศ. 2561 6
  9 ม.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารและน้ำแข็ง พ.ศ. 2561 5
  9 ม.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2561 5
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 258157 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน