รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศใช้แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 258153 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน